top of page
ben-white-W8Qqn1PmQH0-unsplash.jpg

BIBELSTUDIER

"Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning."

[2 Tim 3:16-17, SFB98]

VÄLKOMMEN PÅ BIBELSTUDIER

TISDAG 19:00

Skriften är vårt rättesnöre och den grund vi vill stå på, och förankra allt vi gör, till.

Därför anordnar vi bibelstudier kyrkan. Detta har vi gjort under flera år och har även den senaste tiden spelat in dessa och sänt dem via TBN Nordic.

När vi har bibelstudier så har vi det som regel på tisdagar kl 19:00 (då vi annars har bön).

Se i kalendern vilka tisdagar detta gäller!

bottom of page